English Pageหน้าแรกภาษาไทยลักษณะการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการผลงานที่ผ่านมางบประมาณก่อสร้างระบบPricelistงานควบคุมระบบแผนที่บริษัทการลดของเสียในการผลิตรูปโครงการต่างๆการส่งเสริมการขายดูความคิดเห็น/ติ-ชมให้ความเห็น/ติ-ชมDownload ข้อมูลต่างๆContact us

รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา                                                                                 

ลำดับที่  

ชื่อโครงการ  

ปีที่เสร็จ  

ประเภทโรงงาน  

ลักษณะงาน  

อัตราการบำบัด  

1  

บจก. เซ่งไถ่อุตสาหกรรม  

ตค. 2535  

่ัผลิตเม็ดสี  

ออกแบบ , ให้คำปรึกษา  

80 ม3/วัน  

2

บจก  .ซัน ซัน อินดัสตรีส์ 

พย. 2535  

ผลิตผงขัดและ ผงซักฟอก  

ออกแบบ , ให้คำปรึกษา 

50 ม3/วัน  

3

หจก. ต. กิจเจริญ  

สค. 2536

พิมพ์และย้อมผ้า  

ออกแบบ, ควบคุมงานก่อสร้าง

80 ม3/วัน  

4

บจก . โบว์พริ้นติ้ง 

สค. 2536  

พิมพ์และย้อมผ้า

ออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง  

30 ม3/วัน

5

บจก. เจ.ที.เอ็นเท็กซ์ไทล์   

ตค. 2536

ฟอก, ย้อม และพิมพ์ผ้า

ออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง

3,000 3/วัน

6

บจก. ฟูจิเมททอล 

ธค. 2536

ผลิตอลูมิเนียม

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง  

500 ม3/วัน

7

จก. แฮบบิเททฯ 

พค. 2537

ฟอกและย้อมพรม

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง  

700 ม3/วัน

8

บจก.  เวลโนนเท็กซ์ไทล์ 

พค. 2537  

ฟอกและย้อมผ้า

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง

525 ม3/วัน

9

บจก.  ชาร์เตอร์พริ้นท์  

พค. 2537

พิมพ์และย้อมผ้า

ออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง

1,500 3/วัน

10

สุขาภิบาลพระอินทร์ราชา

สค. 2537

ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของ เทศบาลเมือง

ศึกษาและออกแบบเบื้องต้น

6,0003/วัน

11

บจก   . ภัทรา  เซรามิก  

มีค. 2538  

ผลิตถ้วยชามจาก เซรามิค  

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง  

400ม3/วัน

12

บจก.โกลด์สตาร์เมททอล

พค. 2538

ผลิตกรอบอลูมิเนียม  

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง  

500ม3/วัน  

13

บจก  . ไทยรวมสิน 

พค. 2538  

ปลากระป๋อง  

ศึกษา , ออกแบบ  

5,000 3/วัน  

14

บจก. บีไรท์รับเบอร์  

มค.2539

แผ่นยางรมควัน

ออกแบบ  

300ม3/วัน  

15

บจก. สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี(ISO9002)  

มค. 2539

ผลิตอุปกรณ์จาก เซรามิค  

ออกแบบ . รับเหมาก่อสร้าง  

1,000 3/วัน  

16

บจก. ไทยรวมสิน   

พย. 2539  

ปลากระป๋อง  

ควบคุมการ ก่อสร้าง  

5,000 3/วัน  

17

บจก . เท็กซ์มาสเตอร์   

พย. 2539  

โรงพิมพ์ผ้า  

ออกแบบ , ควบคุมการ ก่อสร้าง  

2,000 3/วัน  

18

บจก..เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (ISO9002)

ธค. 2539  

ผลิตกระเบื้องปูพื้น เซรามิค  

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง

1,000 3/วัน

19

โรงงานไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่าผลิต  

ธค. 2539  

น้ำเสียจากการล้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

ศึกษาลักษณะน้ำเสีย , ออกแบบเบื้องต้น  

3,000 3/วัน  

20

บจก. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์  

กพ. 2540  

ผลิตชิ้นส่วนและประกอบชิ้นส่วน รถยนต์  

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง

300 ม3/วัน  

21

บมจ. กะรัตสุขภัณฑ์

มีค. 2540

ผลิตอุปกรณ์ เซรามิค

ออกแบบ , จัดหาอุปกรณ์

400 ม3/วัน  

22

บจก. อาหารยอดคุณ

ตค. 2540

ทำขนม

  ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง

300 ม3/วัน  

23

บจก. ไทยรวมสิน  

เมย. 2540

ปลากระป๋อง  

ระบบถัง Presedimentation Tank

5,000 3/วัน

24

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  

เมย. 2540

ระบบบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการและชีวภาพ

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง  

25 ม3/วัน

25

บจก. แบล็ค แอนด์ วิชช์  (หนองแค)

พค. 2541  

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง

10 ม3/วัน  

26

บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)

พค. 2541

ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง  

200 ม3/วัน

27

บจก. ไทยเอ็มเอฟซี

ตค. 2541

โรงงานผลิตวัตถุดิบเม็ดเมลามีน  

ออกแบบ , ควบคุมการก่อสร้าง

120 ม3/วัน

28

บจก . สยามมีท โปรดักส์ อุตสาหกรรม   

ธค. 2541

โรงงานผลิต ไส้กรอก, แฮม , เบอเกอร์ไก่

ควบคุมการเดินระบบ

20 ม3/วัน

29

บจก . ไทยโพลิเอททิลีน

กค. 2541

น้ำเสียจากกระบวนการปิโตรเลียม  

ออกแบบระบบบำบัด น้ำเสีย  

60 ม3/วัน  

30

บจก. แบล็ค แอนด์ วิชช์  (ราชบุรี)

ธค. 2541  

ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

ออกแบบ , รับเหมา ก่อสร้าง  

10 ม3/วัน  

31

บจก. ชาร์เตอร์พริ้นท์ 

ธค. 2541

โรงงานพิมพ์ผ้า

ควบคุมและเดินระบบ  

1,200 3/วัน

32

บมจ.  ปุ๋ยแห่งชาติ

มิย. 2542

โรงงานทำปุ๋ยเคมี  

ออกแบบระบบบำบัด น้ำเสีย  

203/วัน  

33

บจก. ซันแวลเล่ย์ (ประเทศไทย)  

มิย. 2542

โรงงานฆ่าไก่  

 ศึกษา , ออกแบบในการขยายระบบ  

6,000 3/วัน  

34

บจก. แอลแคนนิคเคสยาม   

ตค. 2542

โรงงานผลิตอลูมิเนียม

ศึกษา ,ออกแบบ  

120 ม3/วัน

35

บจก. ลอนดอน รอยัล คอนซูเมอร์ โปรดักทส์ (ประเทศไทย)

กค. 2543

โรงงานผลิตถุงยาง อนามัย

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์

200 ม3/วัน

36

บ.แอลแคนนิคเคสยาม จก.  

ตค. 2543  

โรงงานผลิตอลูมิเนียม

ควบคุมงานก่อสร้าง

120 ม3/วัน  

37 บจก. แอลแคนนิคเคสยาม ตค..2543 โรงงานผลิตอลูมิเนียม ให้คำปรึกษา,ควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 1203/วัน
38 บจก. ซันแวลเล่ย์ (ประเทศไทย) เมย.2544 โรงงานปรุงไก่สำเร็จรูป ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย 8003/วัน
39 บจก. พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพเทรดดิ้ง - ผลิตกรดน้ำส้ม ควบคุมระบบและวิเคราะห์น้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย 3503/วัน
40 บจก. เนสท์เล่ ไอศกรีม(ประเทศไทย) - ผลิตไอศกรีม ควบคุมระบบและวิเคราะห์น้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย
2503/วัน
41 บจก. สยามเลมเมอร์ซ กค.2544 ผลิตอะไหล่รถยนต์ ออกแบบโครงสร้างบ่อบำบัดเสีย 153/วัน
42 บมจ.. ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง)   (โรงงานเขาวง) สค.2544 ผลิตปูนซีเมนต์ ศึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน 1003/วัน
43 บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ค.2544 สถานีรถไฟฟ้า ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในห้องน้ำแต่ละสถานี 903/วัน
44 บจก. ไทยแทฟฟิต้า เมย. 2545 โรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ลายผ้า ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย 7,0003/วัน
45 บจก. สหเจริญเอ็นเตอร์ไพรซ์ กย.2545 แปรรูปผักและผลไม้ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย 353/วัน
46 บจก. ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม กพ.2546 น้ำมะเขือเทศเข้มข้น ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 3503/วัน
47 บจก.เอ็ม ที อลูเมท จำกัด สค.2546 ผลิตอลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 503/วัน
48 บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ สค.2546 ผลิตชิ้นส่วนแลประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ปรับปรุงบ่อสถานีสูบน้ำเสีย(บำบัดแล้ว)และน้ำฝน 8,0003/วัน
49 บจก. คริสตัลโฟรเซ่นฟูดส์ สค.2547 อาหารทะเลแช่แข็ง ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 1,0003/วัน
50 บมจ.ไทย-เยอรมัน  เซรามิค อินดัสทรี่ สค.2548 กระเบื้องปูพื้น เซรามิค ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 4,0003/วัน
51 บจก.ซันฟลาวอุตสาหกรรม ตค2549 แป้งไร้โปรตีน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 8003/วัน
52 บจก.รอแยลฟู้ดส์ ตค2549 ปลากระป๋อง ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 1,0003/วัน
53 บจก.กรีนสปอต(ประเทศไทย) จำกัด ตค2549 น้ำส้ม(อัดลม) ,นมถั่วเหลือง ออกแบบปรับปรุงระบบ Anaerobic Filter 9,0003/วัน
54 บจก.ปทุมธานี บริวเวอรี สค. 2549 เบียร์ และน้ำดื่ม ออกแบบและปรับปรุงระบบเติมอากาศ 4,0003/วัน
55 บจก. ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) กย. 2551 ขนมคุกกี้ ,เวเฟอร์ ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 8003/วัน
56 บมจ.ไทย เรยอน ตค. 2551 เส้นใยผ้า ออกแบบและ 24,0003/วัน
57 บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ กย. 2552 ทำผงปรุงแต่งรส ศึกษาและออกแบบระบบกาชชีวภาพ 300 ม3/วัน
58 หจก. ร.มังกร มีค. 2553 ปลาทูน่ากระป๋อง ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 2803/วัน

 

Previous Page                                                                    Next Page